Slovenský pastelový rex (Spa rex)
O vznik slovenských pastelových rexov sa zaslúžila rodina Supukovcov z Vyšného Žipova. Pri šľachtení pastelovej farby bolo potrebné dosiahnuť genotyp AA bb CC dd GG rex rex, ktorý sa dal vytvoriť kombináciou sivomodrej a oranžovej farby. ...

celý článok

Nitriansky králik
Skupina králikov stredných plemien patrí medzi najpočetnejšie chované i vystavované skupiny králikov na Slovensku i v Českej republike. V oboch vzorníkoch plemien králikov táto skupina začína anglickým baranom a končí liptovským lyskom, resp. zajačím král...

celý článok

Chovám králiky viedenské divosfarbené
Viedenský divosfarbený králik je plemeno mäsovo kožušinové. Jeho ideálna hmotnosť je od 4 do 5 kg. Bol vyšľachtený krížením králikov rozličných plemien a uznaný roku 1936....

celý článok

Spôsoby chovu nutrií
Spôsobmi chovu nutrií sa zaoberali viacerí autori, k tým najvýznamnejším určite patria: Kostroň a Kukla (1971), Kovalskij a kol. (1973), Skřivan a kol. (1976), Kladovščikov a kol. (1979), Točka (1992), Cholewa a kol. (2000) a iní. ...

celý článok

ŠTANDARD 60. ZDROBNENÝ SATENOVÝ (ZSa)
Zdrobnený saténový králik je jedno z najmladších plemien králikov nielen u nás, ale aj v Európe. Za hlavného šľachtiteľa je považovaný pán Jürgen Walter z Nemecka, ktorý sa tomuto plemenu venuje už vyše 20 rokov. Neskôr sa k jeho snahe pridalo viacero cho...

celý článok

späť1234koniec
nasledujte nás