Veľkosti obrúčok

Aktualizovaný zoznam 2018

Analytický kľúč skupín holubov a veľkostí registračných obrúčok

Analytický kľúč skupín holubov:

  1. Tvarové

  2. Bradavičnaté

  3. Sliepočky

  4. Hrvoliaky

  5. Farbisté

  6. Bubláky

  7. Štruktúrové

  8. Sovky

  9. Letúny

10. Hravé letom


VEĽKOSTI  REGISTRAČNÝCH  OBRÚČOK


PRE JEDNOTLIVÉ PLEMENÁ PODĽA SKUPÍN


7 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: anglický krátkozobý letún, bačanský, berlínsky dlhozobý, birminghamský kotrmeliak, bratislavský vysokoletún, breslavský, budapeštiansky krátkozobý, budapeštiansky stredozobý hladkonohý, budapeštiansky zrkadlový, ceglédsky krátkozobý, čepelský, elblažský, féleďházsky, gdaňský vysokoletún, gumbinský bielohlávok (hladkonohý), hamburský, jágerský, kaliningradský hladkonohý, kiškunféleďházsky, komárňanský kotrmeliak, košický kotrmeliak, košický vysokoletún, krakovská straka, kráľovecký farebnohlávok (hladkonohý), maďarský sivko, moskovský čiernobiely, moskovský zrkadlový, mookee, nemecká mníška, novosadský krátkozobý, orientálny kotrmeliak, pražský krátkozobý, pražský stredozobý, poľská stračka, poľský farebnohlávok,  rakovnícky kotrmeliak, rostovský, rumunský bielochvostý, rumunský holokrký, rževský, sedmohradský dvojvrkočatý, segedínsky, slovenský vysokoletúň, štralsundský, solnocký letún, srbský vysokoletún, štetínsky, stargardská trasokrčka (hladkonohá), taganrožský (čilik), temešvársky, viedenský krátkozobý, viedenský zrkadlový, viedenský letún (hladkonohý aj pančuškatý), vršacký kotrmeliak.

Štruktúrové: dánsky parochniak, chorrera.

Sovky: figurita (hladkonohá), hamburská bielochvostá, poľská, staronemecká, talianska, tuniská.

Farbisté: hýľ, ľadniak (hladkonohý), škorec.

Bubláky: arabský. Sliepočky: nemecká modenka.

Hrvoliaky: brnenský hrvoliak.

8 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: anglická mníška, anglický výstavný tipler , budapeštiansky vysokoletún (pančuškatý), český letún, čínsky letún, dánsky letún (hladkonohý), debrecínsky kotrmeliak, hanoverský, kazanský, kazašský, krasnodarský, nemecký dlhozobý letún, nikolajevský,  poľský dlhozobý letún (sivko), poľská krymka (hladkonohá),  poľský orlík, poľská straka, regensburský, viedenský letún (papučatý), východoslovenský kotrmeliak.

Sovky: áchenská, africká (jednofarebná), anatolská, barbarissi, domino, figurita (pančuškatá), francúzska,  nemecká štítová, nemecká farebnochvostá, staroholandská, staroorientálna, turbit.

Farbisté: český cíbik (hladkonohý), česká lyska bielochvostá (hladkonohá), dánsky stehlík, durínsky cíbik, franský štítnik, kňaz (hladkonohý), norimberský škovránok, sliezsky farebnohlávok (hladkonohý).

Štruktúrové: čínsky holub, parochniak, pávik, staroholandský kapucín.

Bubláky: altenburský, franský.

Hrvoliaky: aachenský, amsterdamský, anglický hrvoliak malý, český sivý hrvoliak, český stavák, dolnobavorský, durínsky, elster, marchenero, moravský bielohlávok,  sliezsky, starvičský, štajger, šteler, voorburský.

Tvarové: egyptský swift, prachenský kaník.


9 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: anglická straka, anglický long (hladkonohý), berlínsky krátkozobý, dánsky letún (pančuškatý), kaliningradský papučatý, kráľovecký farebnohlávok (papučatý), kyjevský, perzský kotrmeliak, poľská krátkozobá straka, štargardský trasokrký letún (papučatý).

Sovky:  antverpská.

Sliepočky: modena.

Bradavičnaté: česká bagdeta, franská bagdeta, ostravská bagdeta, nemecký indián,  štajnhajmská bagdeta.

Hrvoliaky: francúzsky, hesenský, moravský hrvoliak sedlatý, moravský morák, norvichský, slovenský hrvoliak,  staronemecký hrvoliak.

Tvarové: damascén, karnó, koburský škovránok, moravský pštros, nemecký výstavný holub, libanonský, rys, staropoľský rys, americký výstavný (Show Racer), španier, sliezsky farebnohlávok (pančuškatý), sýrsky lalôčikový holub, sýrsky swift.


10 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: agaran, budapeštiansky letún papučatý,  rostovský postavový, severokaukazský postavový, sibírsky postavový, uzbecký, volžský lentový.

Štruktúrové: brčkáň, indický pávik.

Sovky: anglická,  orientálna, serafín, turbitýn.

Sliepočky: florentínsky holub, maltézsky holub, viedenská sliepočka.

Hrvoliaky: maďarský hrvoliak.

Bradavičnaté: dragún, francúzska bagdeta, kariér, moravská bagdeta, norimberská bagdeta, indián.

Tvarové: benešovský holub, exhibičný homér, košoa, štraser, texan.

Farbisté: norimberská lastovička.


11 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: berlínsky bielochvostý papučatý, poľská krymka (papučatá), staroholandský papučatý.

Štruktúrové: šmalkaldský farebnohlávok.

Farbisté: český cíbik (papučatý), česká lyska bielochvostá (papučatá), ľadniak (papučatý), saský bocianik, saský cíbik, saská kaňka, saský kňaz, saská lastovička, saský mních, saský štítnik, staronemecký farebnohlávok.

Hrvoliaky: anglický hrvoliak, bavorský, hanácky, saský.

Tvarové: gigant, lahore, mondén, montauban, piešťanský obor, riman, antverpský výstavný (Show Antverp), anglický výstavný (Show Homer).

Sliepočky:  king.


12 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Bubláky: bernburský, drážďanský, český, nemecký jednovrkočatý, nemecký dvojvrkočatý, vogtlandský.

Hrvoliaky: holandský, sedlatý papučatý.


13 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Bubláky: bucharský.

Hrvoliaky: gentský, pomoranský.


15 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Tvarové: maďarský obor.

nasledujte nás