veľkosti obrúčok
Plemeno Skratka Číslo obr. Zdrobnené Číslo obr.
plemena 1 0,1 plemeno 1 0,1
HRABAVÁ HYDINA
Ľahké plemená
Andalúzanky AZ 18 16 zAZ 13 11
Brabantky BB 18 16 zBB 13 11
Brakelky BL 18 16 zBL 13 11
Češky Č 18 16 13 11
Dominikánky DM 20 18 zDM 15 13
Hamburčanky HB 16 15 zHB 13 11
Lakenfeldky LN 16 15 zLN 13 11
Leghornky L 18 16 zLN 13 11
Minorky MI 20 18 zMI 15 13
Porýnčanky PO 18 16 zPO 13 11
Talianky T 18 16 zT 13 11
Vlašky V 18 16 zV 13 11
Východofrízanky VR 18 16 zVR 13 11
Stredne ťažké plemená
Amroksky AM 22 20 zAM 15 13
Australorpky AU 22 20 zAU 15 13
Barneveldky BA 20 18 zBA 15 13
Drážďanky 20 18 zDŽ 15 13
Faverolky FA 22 20 zFA 16 15
Forverky FO 20 18 zFO 15 13
Hempšírky NH 22 20 zNH 15 13
Oravky OR 22 20 zOR 15 13
Plymutky PL 22 20 zPL 15 13
Rodajlendky RI 22 20 zRI 15 13
Sasexky SA 22 20 zRI 15 13
Šumavanky ŠU 20 18 zŠU 15 13
Velsumky VE 20 18 zVE 15 13
Wyandotky W 20 18 zW 15 13
Ťažké plemená
Brahmanky BH 27 24 zBH 18 16
Dorkinky DO 22 20 zDO 15 13
Jerseyské obrie JO 24 22 zJO 16 15
Kočinky 27 24 zKČ 16 15
Langšanky
anglické LGA 24 22 zLGA 16 15
Langšanky
nemecké LGN 22 20 zLGN 15 13
Orpingtonky OP 22 20 zOP 15 13
Bojovné plemená
Araukany AR 18 16 zAR 15 13
Asilky A 20 18 zA 15 13
Bojovníčky
indické BI 27 22 zBI 18 15
Bojovníčky
malajské BM 24 22 zBM 16 15
Bojovníčky
novoanglické BNA 20 18 zBNA 11 9
Bojovníčky
staroanglické BSA 20 18 zBSA 13 11
Bojovníčky šamo 24 22 zBŠ 15 13
Košamo */ 15 13
Jokohamky JK 18 16 zJK 13 11
Orlovky OL 22 20 zOL 15 13
Sumatranky SU 18 16 zSU 13 11
Vranohlávky VH 20 18 zVH 13 11
Poznámka: zdrobnená bojovníčka šamo zBŠ a bojovníčka košamo KŠ
je to isté plemeno.
Zvláštne plemená
Appenzellky AP 16 15 zVH 13 11
Holanďanky HO 18 16 zHO 13 11
Holokrčky HK 20 18 zHK 13 11
Fenixky FX 18 16 zFX 13 11
Hudanky HU 20 18 zHU 15 13
Kusky KK 16 15 zKK 13 11
Laflešky LA 20 18 zLA 15 13
Paduánky PA 18 16 zPA 13 11
Sultánky SU 20 18 v Nemecku
Sultánky SU 16 15 v Holandsku
Malé plemená
Antverpčanky AN 11 9
Bantamky AN 11 9
Hodvábničky HD 16 15 zHD 13 11
Japonky */ JP 13 11
Milflérky MF 16 15
Nemky NE 13 11
Sebritky SE 11 9
Šabotky */ ŠA 13 11
Poznámka: japonka, šabotka - rôzne názvy, ale to isté plemeno.
MORKY
biele mBI 27 24
bronzové
bielolemované mBRbil 27 24
bronzové
hnedolemované mBRhl 27 24
čierne 27 24
čiernokrídle mČK 27 24
červenokrídle mČEK 27 24
gaštanové mGA 27 24
Noir de Sologne mNDS 27 24
bourbonské mBOU 27 24
ostatné 24 22
PERLIČKY 16 16
VODNÁ HYDINA
Kačice
pižmové kPŽ 22 18
aylesburské kAY 20 20
pekinské
americké kPA 18 18
pekinské
nemecké kPN 18 18
pekinské
anglické kPA 18 18
pomoranské kPO 18 18
ruánske kR 18 18
saské kS 18 18
chochlaté kCH 16 16
kajugské kK 16 16
orpingtonské kO 16 16
čiarkované 15 15
indické bežkyne kIB 15 15
kampbelky kKP 15 15
smaragdové kSM 11 11
malé kMA 9 9
Husi
emdenské hE 27 27
nemecké nosivé hN 27 27
pomoranské hP 27 27
ruské hR 27 27
slovenské hSL 27 27
suchovské hSU 27 27
talianske hTA 27 27
tulúzske hTU 27 27
české 24 24
diepholzské hD 24 24
kučeravé hK 24 24
labutie hLB 24 24
landeské hLA 24 24
šteinbašské 24 24
nasledujte nás