Článok november 2020
Zasadnutie sekcie hydiny je vždy  súčasťou pravidelného výročného  rokovania v rámci generálneho mítingu Európskeho chovateľského zväzu  – Entente Européenne d Aviculture et de Cuniculture (EE).  Vzhľadom na pandemickú situáciu  v Európe bol generálny míting plánovaný na máj 2020 a následne september 2020  zrušený. Taktiež boli zrušené i zasadnutia sekcií a štandardových komisií. 
Článok november 2020
ZO ZASADNUTIA EURÓPSKEJ ŠTANDARDOVEJ KOMISIE PRE HYDINU EURÓPSKEHO CHOVATEĽSKÉHO ZVÄZU EE


Zasadnutia štandardových komisií  sú tou najdôležitejšou činnosťou v jednotlivých  sekciách EE.  Vzhľadom na Covid 19 sme nemohli usporiadať plánované marcové stretnutie Európskej štandardovej komisie pre hydinu (ESKG). Vzhľadom na to, že ESKG má vo svojom programe bohatý plán práce a  naliehavé body na prerokovanie,  po spoločnej dohode sme sa rozhodli zasadnutie komisie usporiadať prostredníctvom online relácie. Predseda sekcie Andy Verelst zabezpečil  aplikáciu,  prostredníctvom ktorej sa po testovaní zasadnutie komisie mohlo uskutočniť.
Článok november 2020


V chove  čistokrvných králikov  sú často uvádzané genotypy plemien,  ktoré označujú dedičnú podmienenosť sfarbenia  srsti,  jej  kresbu,   štruktúru  chlpov  alebo  iné exteriérové znaky  a úžitkové vlastnosti. Gén  a jeho konkrétne umiestnenie na chromozóme (tzv. lokus) má  pri väčšine vyšších organizmov dve alternatívne  formy   -  alely. 
Partneri

                                                               
http://www.kynologickarevue.sk/                 http://szchdz.sk/             http://www.slovenskyhrvoliak.sk/       http://www.entente-ee.com/en/  

 
                                                                                                                                       
Články október 2020


Brahmanky žlté s kolumbijskou kresbou sa u nás objavili koncom osemdesiatych rokov. (Histórii ich vzniku som sa venoval v článku uverejnenom v časopise Chovateľ č. 3/2000).  Keď sa objavili žlté kolumbie s modrou kresbou, názov pôvodného rázu bol spresnený na brahmanka žltá kolumbia čierna. Chovu brahmaniek tohto farebného rázu sa venujem od r. 1991, kedy som ich získal od svojho priateľa Jána Piatničku z Vranova, dlhoročného úspešného chovateľa hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva. V tomto príspevku by som sa chcel podeliť o svoje dlhoročné  skúsenosti a poznatky s ich kresbou.
Články október 2020

História núteného dokrmu hydiny je stará už vyše 4000 rokov. Jej počiatky siahajú do starovekého Egypta, kde sa v hrobkách našli kresby vykŕmených zdomácnených vtákov. Veľmi známy je reliéf zo Sakkáre, z hrobky faraónskeho úradníka Mereruka, na ktorom je zreteľné nútené kŕmenie husí vlhčeným zrnom.
Články október 2020

V skupine malých králikov sú zastúpené plemená s rozpätím živej hmotnosti  od 2,5  do 3,5  kg. Okrem  rozšírených plemien (malý baran, činčila  malá, kuní, strieborný  a ruský) sem  patria aj menej   chované   plemená (marburský, rhônsky, perlový  a deilanaar).   Zdrobnené   plemená   zastúpené  zdrobneným baranom, hermelínom a zdrobneným farebným králikom si v posledných rokoch získavajú čoraz viac chovateľov a sú často chované v bytoch.
Články október 2020

Mohutný rámec a jemné zaoblené tvary robia z orpingtoniek výnimočné plemeno. V knihe štandardov plemien hydiny je toto plemeno, pôvodom z Anglicka, zaradené do skupiny D1 – ťažké plemená. Na rozdiel od iných ťažkých plemien rýchle rastú a ich mäso je krehké a jemné. Podobne ako iné plemená z tejto skupiny, sú náročné na množstvo a kvalitu krmiva.
Články október 2020

VDOVKY

Vdovky, obývajúce výhradne africký kon­tinent, v súčasnosti väčšina autorov zaraďuje do samostatnej čeľade vdovkovité (Viduidae), do podradu pravých spevavcov (Oscines), ktoré majú vyvinutý zložitý spev­ný orgán a spolu s ďalšími podradmi tvoria veľký rad spevavcov (Passeriformes). Ich najbližšími príbuznými je čeľaď pletiarkovi tých (Ploecidae) a samozrejme čeľaď astrildovitých (Estrildidae).
začiatok12345678ďalej
nasledujte nás