Články október 2020

Krížence v chovateľstve tvoria samostatnú skupinu a majú aj vytvorenú samostatnú triedu v rámci výstavníctva. Na svetových šampionátoch C.O.M. sa označujú ako Sekcia „H“ – hybrides. Výstavnými podmienkami sa budeme týmto vtákom venovať v samostatnej časti tohto seriálu. U nás sú označované ako Skupina K.


nasledujte nás