Článok august 2020
Nepochopiteľný  odpor,  ktorý  sa  javil  vo všeobecnosti voči chovaniu  a zužitkovaniu  domácich králikov,  je na  ústupe. Že chov  králikov  nie  je  tak  rozšírený,  ako chov hydiny, hoci králik je množivý,  zdravý a rýchlo rastie, popri  tom je veľmi skromný, jeho mäso  je výdatné, záživné a chutné,  jedine to je na príčine, že  chýbajú u nás chovatelia, ktorí  by boli vzorom na tomto poli. Som presvedčený, že keby sa našli v jednotlivých obciach  a mestách  takí chovatelia,  ktorí by  vedeli moderne, t.j.   odborne  chovať   králiky,  ktorí   by  králičie   mäso zužitkovali v domácnosti i na  trhu, ich kožušinu by upotrebili na svoje šaty a za ozdobu, slovom, dobrým príkladom by slúžili, rozhodne by  sa našli chovatelia, ktorí  by ich napodobňovali' 

nasledujte nás