Článok júl 2020

VAJCE SO SLABOU ŠKRUPINOU – CHRONICKÉ NEBEZPEČENSTVO PRI CHOVE SLIEPOK 

Potravinové škandály a stúpajúca cena vajec sú výživové a ekonomické ukazovatele nepriaznivo sa odrážajúce na zdraví obyvateľstva. Táto skutočnosť vedie mnohých obyvateľov prinavrátiť sa k chovu sliepok. Niektorí to riešia takým spôsobom, že si nakúpia nosnice priamo, a to také, ktoré sú pri ukončovaní znáškového cyklu vyradené z veľkochovov.
nasledujte nás