Článok júl 2020

Proces
 domestikácie sa vyznačuje vytváraním nových modifikovateľných 
morfologických, fyziologických a behaviorálnych znakov a vlastností užitočných pre človeka.
nasledujte nás