Článok júl 2020


Došli sme k záveru tejto časti o farebných kanárikoch, preto si zhrňme ešte raz ich konkrétne rozdelenie  ako celku tak, ako sme to podrobne  opísali v jednotlivých častiach a ukážme si zároveň vyjadrenie farieb farebných kanárikov podľa nomenklatúry  C.O.M., s ktorým sa stretávame na každej výstave u nás i v zahraničí. Dá sa povedať, že je to medzinárodný jazyk medzi chovateľmi farebných kanárikov vo svete, s ktorým sa rýchlo dorozumejú bez toho, aby bolo potrebné poznať cudziu reč toho ktorého štátu.
nasledujte nás