Článok júl 2020


Ektoparazity znamenajú takmer neriešiteľný problém pri chovoch hydiny a okrasných vtákov, hadov, korytnačiek. Azda každý chovateľ sa stretol so škodcami priamo v svojom chove, alebo minimálne o ňom počul.
nasledujte nás