článok jún 2020


Ing. Miloš Supuka - Osobnosť slovenského chovateľstva
 


Dňa 19. februára oslávil krásne životné jubileum 65 rokov ING. MILOŠ SUPUKA, predseda zboru posudzovateľov králikov SZCH a predseda Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov.  Chovateľstvu sa venuje od detstva a zároveň sa v tom čase stal členom Slovenského zväzu chovateľov. V súčasnosti je členom ZO SZCH Nitrianske Rudno.
nasledujte nás