článok jún 2020

LIPTOVSKÝ LYSKO (LL)
 

Liptovský lysko je jedno z mladších slovenských národných plemien králikov. O jeho vznik sa zaslúžil šľachtiteľ J. Červeň z Vitálišoviec, ktoré sú mestskou časťou mesta Liptovský Mikuláš. Prvým farebným rázom bol divo sfarbený, ktorý bol uznaný na NV v roku 2005 a až neskôr, v roku 2008 divo modrý. Ale samotnému uznaniu predchádzala dlhoročná práca šľachtiteľa, ktorej najnáročnejšie bolo ustálenie kresby hlavy (lysky). Pri jeho šľachtení sa najviac osvedčili Vdiv a Hodiv, resp. Vdivm a Hope. Ide o menšie stredné plemeno s dobrou úžitkovosťou a plodnosťou, ktoré sa postupne objavuje na výstavách všetkých stupňov.
nasledujte nás