článok jún 2020

Aj  keď  bolo  v  rôznych  krajinách  sveta  vyšľachtených veľa plemien  králikov a ich  farebných a  kresbových rázov s normálnou, krátkou, dlhou srsťou či so zmenou štruktúry srsti, predsa žijú  medzi nami  ľudia, ktorí  z času  načas prídu  s nápadom, vyšľachtiť  nové  plemeno.  Jeho   výzor  spočiatku  nosia  len v mysli,  neskôr  sa  s  ním  niekomu  zveria, vytvárajú si pre šľachtenie podmienky a hlavne študujú dedičné založenie rôznych plemien,  pomocou  ktorých  by  mohli  svoj šľachtiteľský zámer realizovať.  Takým  tvorivým  chovateľom  je  aj  JOZEF  ČERVEŇ z Vitálišoviec, ktoré sú mestskou časťou mesta Liptovský Mikuláš.
nasledujte nás