článok jún 2020

Je mi cťou, že môžem aj touto cestou zablahoželať špičkovému chovateľovi holubov, šľachtiteľovi bratislavského vysokoletúna, ochotnému a obetavému funkcionárovi a v prvom rade dobrému priateľovi PETROVI DOBRUCKÉMU z Bratislavy, ktorý oslávi v júli  tohto roku (2012) svoje životné jubileum – 60. rokov.


nasledujte nás