Článok september 2020
Pôvodné  lokality  výskytu  králika  na  stredomorskom  pobreží Pyrenejského   polostrova   a   v   severnej   Afrike  umožnili celosezónne  párenie  zvierat   hneď  po  dosiahnutí pohlavnej zrelosti.  Počas celého  roka sa  králik rozmnožuje  aj v tých oblastiach sveta,  kde celoročné klimatické  podmienky umožňujú nepretržité  vegetačné obdobie  s dostatkom  potravy a vhodnými teplotami vzduchu. V prípade, že na takejto lokalite neexistujú faktory  eliminujúce  rýchly  rast  králičej populácie (dravce, infekčné   choroby,   obmedzené    zdroje   krmiva),   dochádza k premnoženiu, ktoré môže nadobudnúť katastrofálne rozmery.
nasledujte nás