Článok september 2020

ZDROBNENÝ STRAKÁČ


Je zdrobnenou formou nemeckého obrovitého strakáča a českého strakáča, ale jeho ideálna hmotnosť je mierne vyššia ako pri králikoch zdrobnených farebných, resp. hermelínoch, a to z toho dôvodu, že je neprípustné kombinovať dva letálne faktory (strakatosť a zdrobnenosť).
nasledujte nás